Title: Využití zobrazovacích metod při podezření na požití cizího tělesa u dětí
Other Titles: The use of imaging techniques for suspected foreign body ingestion in children
Authors: Žďárková, Klára
Advisor: Vondráková Renata, MUDr.
Referee: Schmiedhuber Petr, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31931
Keywords: rentgen;spolknutí;cizí těleso;git;dítě;vyšetření;pomoc;podezření;potvrzení;endoskopie;endoskop;kontrola;rentgenolog;gastroenterolog;anestezie;vyšetřovací metoda;polykací akt;kontrastní látka;snímek břicha;operace;jícen;perforace;ct vyšetření
Keywords in different language: x-ray;swallowing;foreign body;git;child;examination;help;suspicion;confirmation;endoscopy;endoscope;control;radiologist;gastroenterologist;endoscope;endoscopy;anesthesia;examination method;swallow;contrast agent;x-ray of belly;perforation;ct examination
Abstract: Tato bakalářská práce na téma využití zobrazovacích metod při podezření na požití cizího tělesa u dětí je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje stručný popis anatomie trávicího traktu a použití zobrazovacích metod při tomto podezření. Také se v ní pokusím popsat práci radiologického asistenta při vyšetřování dětí. V praktické části jsem si vybrala několik kazuistik s diagnózou T18 (cizí těleso v trávicím traktu) a snažila jsem se je popsat s ohledem na použití zobrazovacích metod. V příloze se nachází soubor tabulek a grafů.
Abstract in different language: This bachelor thesis on the use of imaging methods for suspicion of ingestion a foreign body in children is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part contains a brief anatomical description of the digestive tract and the use of imaging methods in this suspicion. I will also try to describe the work of a radiological assistant during examination of children. In the practical part I chose several cases with diagnosis T18 (a foreign body in the digestive tract) and I tried to describe them in use of imaging methods. There is a set of tables and charts in attachment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ciziTelesa_v_GIT_ditete.pdfPlný text práce6,64 MBAdobe PDFView/Open
Zdarkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Zdarkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Zdarkova.pdfPrůběh obhajoby práce405,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.