Title: Laboratorní srovnání pacientů s ulcerózní kolitidou s pacienty trpícími zároveň i primární sklerozující cholangitidou
Other Titles: Laboratory Comparison of patients with ulcerative colitis patients, also the Primary sclerosing cholangitis
Authors: Drahokoupilová, Barbora
Advisor: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Referee: Brychtová Michaela, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31935
Keywords: idiopatické střevní záněty;ulcerózní kolitida;žlučovody;fibrotizace;primární sklerozující cholangitida
Keywords in different language: inflammatory bowel disease;ulcerative colitis;bile ducts;fibrotization;primary sclerosing cholangitis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá ulcerózní kolitidou a primární sklerozující cholangitidou. Cílem práce byla identifikace rizikových laboratorních a kolonoskopických parametrů, které by již v začátku onemocnění odlišily pacienty s ulcerózní kolitidou od těch, u kterých hrozí zároveň rozvoj primární sklerozující cholangitidy. Teoretické poznatky jsou poté aplikovány do praktické části, kde jsou zjištěné laboratorní hodnoty analyzovány a porovnávány u obou skupin pacientů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with ulcerative colitis and primary sclerosing cholangitis. The aim of the work was to identify risk laboratory and colonoscopic parameters that would distinguish patients with ulcerative colitis at the beginning of the disease from those who are also at risk of developing primary sclerosing cholangitis. Theoretical knowledge is then applied to the practical part, where the laboratory values are analyzed and compared in both groups of patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_FINAL B.Drahokoupilova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova.pdfPrůběh obhajoby práce410,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.