Title: Otravy osmoticky aktivními látkami
Other Titles: Poisoning osmotically active substances
Authors: Draský, Jakub
Advisor: Rajdl Daniel, MUDr. Ph.D.
Referee: Šolcová Marie, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31936
Keywords: acidobazická rovnováha;anion gap;osmolální gap;etanol;metanol;etylenglykol
Keywords in different language: acid-base balance;anion gap;osmolal gap;ethanol;methanol;ethyleneglycole
Abstract: Tato práce je zaměřena na poruchy vnitřního prostředí, které jsou způsobené převážně osmoticky aktivními látkami (etanol, metanol a etylenglykol). Dále pojednává o nerovnováze ve vnitřním prostředí charakterizující jednotlivé poruchy acidobazické rovnováhy jejich hodnocení a význam při otravách těmito osmoticky aktivními látkami. Výsledkem praktické části je vyhodnocení laboratorního vyšetření u souboru pacientů s podezřením na otravu osmoticky aktivní látkou pomocí grafů a tabulek. Ty jsou rozděleny dle hodnot referenčního rozmezí a jsou procentuálně vyjádřeny. Získaných výsledky jsou dále slovně zhodnoceny a porovnány s literaturou.
Abstract in different language: This thesis deals with acid-base balance disturbances caused by osmoticaly active substances (ethanol, methanol, ethyleneglycole). Furthermore, it describes homeostasis dysbalance connected with single disturbanses and its interpretation during intoxication with these osmoticaly active substances. Practical part is about interpretation of laboratory results in a group of patients with suspected intoxication with osmoticaly active substance and is illustated with graphs and tables. Results are compared with reference ranges and are expressed as pecentages. Summary characteristics of mentioned types of intoxications is provided and compared with literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_finalni_29_03_tisk.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Drasky_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Drasky_OP.pdfPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Drasky.pdfPrůběh obhajoby práce405,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.