Název: Digitalizace a verifikace topoklimatické mapy Plzně
Další názvy: Digitizing and verification of the topoclimatic map of Pilsen
Autoři: Sühs, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Čechurová, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3194
Klíčová slova: topoklima;topoklimatické mapování;geografické informační systémy;digitalizace;verifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: topoclimate;topoclimate mapping;geographical information systems;digitization;verification
Abstrakt: Práce je soustředěna na převod Quittovy topoklimatické mapy Plzně a okolí do digitální formy za využití geografických informačních systémů. Vybrané parametry mapy jsou dále ověřovány. Prvky určenými k verifikaci jsou plochy, vyjadřující míru oslunění georeliéfu a směry katabatického stékání vzduchu ve vybrané lokalitě.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of thesis has been to digitize the Quitt's topoclimatic map of the Pilsen city and its surroundings in the scale of 1:25.000 and to verify the chosen map features - katabatic wind direction and solar radiation rate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Suhs.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suhs - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce328,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Sush - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce532,31 kBZIPZobrazit/otevřít
Suhs.jpgPrůběh obhajoby práce141,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.