Název: Onemocnění přenášená klíšťaty
Další názvy: Tick-borne diseases
Autoři: Vlková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Oponent: Amlerová Jana, MUDr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31945
Klíčová slova: klíště;klíšťová encefalitida;lymeská borelióza;tularémie
Klíčová slova v dalším jazyce: tick;tick-borne encephalitis;lyme disease;tularemia
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá onemocněními, která jsou přenášená klíštětem se zaměřením na onemocnění vyskytující se v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje klíště a následně onemocnění přenášená klíštětem, především klíšťovou encefalitidu a lymeskou boreliózu, ale jsou zde zmíněna i onemocnění, která se vyskytují méně často nebo která jsou lokalizována v jiných částech světa. Praktická část se zabývá počtem diagnostikovaných pacientů a počtem pozitivních nálezů klíšťové encefalitidy, lymeské boreliózy a tularémie ve Fakultní nemocnici Plzeň v roce 2017. Výsledkem jsou grafy, které porovnávají počet pozitivních nálezů v průběhu roku 2017.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with tick-borne diseases with the focus on the diseases that occur in the Czech Republic. The thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes a tick and then the tick-borne diseases, especially tick-borne encephalitis and lyme disease. However, there are also mentioned diseases that are less frequent or diseases that occur in other parts of the world. The practical part deals with the number of diagnosed patients and the number of positive findings of tick-borne encephalitis, lyme disease and tularemia in University hospital Pilsen in the year 2017. The results are graphs that compare the number of hits during the year 2017.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - VLKOVA_KATERINA.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VlkovaK_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VlkovaK_OP.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VlkovaK.pdfPrůběh obhajoby práce399,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.