Název: Vývoj a srovnání urbanizace v Africe se zaměřením na východní a západní regiony
Další názvy: Progress of Urbanization in Africa: Comparison of Eastern and Western Regions
Autoři: Faměrová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Monika
Oponent: Preis, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3196
Klíčová slova: západní Afrika;východní Afrika;urbanizace;HDP na jednoho obyvatele;HDI
Klíčová slova v dalším jazyce: eastern Africa;western Africa;urbanization;GDP per capita;HDI
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na urbanizaci v Africe. Studium tohoto jevu je zde postaveno především na práci s dostupnými daty. Orientovala jsem se na zhodnocení a porovnání urbanizace zejména v západní a východní Africe. Pro porovnání situace v těchto regionech jsem použila tři kritéria, a to míru urbanizace, procento městské populace žijící ve slumech a počet aglomerací s více jak jedním milionem obyvatel. Dalším krokem byla regresní a korelační analýza vztahu mezi vybranými socioekonomickými ukazateli a mírou urbanizace. Urbanizace bývá spojována s ekonomickým růstem a rozvojem země. Proto jsem hledala statistickou závislost mezi mírou urbanizace a HDP na jednoho obyvatele a HDI. Dále byl vybrán přirozený přírůstek obyvatel, procento ekonomicky aktivního obyvatelstva zaměstnaného v zemědělství a v průmyslu.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper if focused on urbanization in Africa. It is mainly based on analyzing available data. I compared and appraised urbanization primarily on eastern and western regions. For comparison this situation in these regions I used three criteria. Urbanization rate, slum population as percentage of urban and number of agglomerations with more than one million inhabitants. In the next step I used regression and correlation analysis of the relationship between socio-economic indicators. Urbanization is used to be connected with economic growth and with development. It is why I firstly analyzed the relationship between urbanization rate and GDP per capita and HDI. Then there were chosen natural population increase, percentage of the economically active population employed in agriculture and industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FAMEROVA, M., Vyvoj a srovnani urbanizace v Africe, se zamerenim na vychodni a zapadni regiony.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Famerova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce331,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Famerova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce519,62 kBZIPZobrazit/otevřít
Famerova.jpgPrůběh obhajoby práce114,7 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.