Název: Předpoklady rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku
Další názvy: Conditions of development of tourism in the area of Třeboň
Autoři: Šnebergerová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil, Jaroslav
Oponent: Novotná, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3197
Klíčová slova: cestovní ruch;Třeboňsko;Třeboň;předpoklady cestovního ruchu;realizační předpoklady;lokalizační předpoklady;delfská metoda;bodovací metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;Třeboňsko;Třeboň;conditions of development of tourism;conditions of localization;conditions of realization;technique of expert´s questionnaires;point evaluation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá hodnocením předpokladů rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňska. Byla použita metoda expertního dotazování aplikovaná na lokalizační předpoklady. Dále byla využita bodová metoda jak u lokalizačních předpokladů, tak především u realizačních předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání předpokladů cestovního ruchu ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů. lokalizačních a realizačních V závěrečném hodnocení je použita souhrnná syntéza obou předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání těchto předpokladů ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů lokalizačních a realizačních.Bakalářská práce se zabývá hodnocením předpokladů rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňska. Byla použita metoda expertního dotazování aplikovaná na lokalizační předpoklady. Dále byla využita bodová metoda jak u lokalizačních předpokladů, tak především u realizačních předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání předpokladů cestovního ruchu ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů. lokalizačních a realizačních V závěrečném hodnocení je použita souhrnná syntéza obou předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání těchto předpokladů ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů lokalizačních a realizačních.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the conditions of development of tourism in the area of Třeboň. The technique of experts´ questionnaires was used in the conditions of localization. The point evaluation was used not only in the conditions of localization but also in the conditions of realization. The main goal of this thesis is the evaluation of the conditions of development of tourism in the area of Třeboň, the comparision of the conditions of development of tourism in particular villages in the area of Třeboň and the comparision of the conditions of localization and the conditions of realization. The total synthesis of was used in the final evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M Snebergerova - Predpoklady rozvoje cestovniho ruchu na Trebonsku.pdfPlný text práce64,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snebergerova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce298,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Snebergerova - p. oponenta.jpgPosudek oponenta práce203,1 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Snebergerova.jpgPrůběh obhajoby práce124,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.