Název: Vliv bobřích hrází na hydromorfologické podmínky toků Kateřinské kotliny
Další názvy: The effect of beaver dams on the hydromorphological flow conditions of the Catherine basin
Autoři: Vaněčková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Mentlík, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3198
Klíčová slova: bobr evropský;hydromorfologie;geomorfologie;bobří hráze
Klíčová slova v dalším jazyce: beaver from Europe;hydromorphology;geomorphology;beaver dams
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala vlivem bobřích hrází na hydromorfologické podmínky toku Kateřinského potoka. Terénním výzkumem jsem zjistila místa, kde se na Kateřinském potoce nacházejí bobří hráze. Zjišťovala jsem, zdali má vliv uspořádání bobřích hrází na tok. Bobří hráze jsou na toku stavěny nesystematicky, to znamená, že bobří hráze nejsou stavěny od největší po nejmenší, jak znázorňuje graf č. 1. Výstavba bobřích hrází má významný vliv na měnění původního reliéfu okolní krajiny.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis the effect of the beaver dams on the hydromorphological conditions of Katerinsky stream was investigated. By means of the terrain research the regions comprising the beaver dams were localized. On the basis of the collected data the hypothesis whether the beaver dams are arranged according to their height was tested. It was found out that the beaver dams are built in a non ? systematic manner, i. e. they are not built from the highest one to the lowest one as depicted in graph 1. The construction of the beaver dams has a significant influence on the alteration of the original relief of the surrounding landscape.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv bobrich hrazi na hydromorfologicke podminky toku Katerinske kotliny_BP_Lenka_Vaneckova.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaneckova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce372,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vaneckova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce546,44 kBZIPZobrazit/otevřít
Vaneckova.jpgPrůběh obhajoby práce137,57 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3198

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.