Název: Dynamika obyvatelstva okresů (české části) německého pohraničí
Další názvy: Population dynamics in the czech districts belonging to Czech-German borderland
Autoři: Hájek, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Matušková, Alena
Oponent: Rousová, Magdalena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3201
Klíčová slova: dynamika;obyvatelstvo;Česko;Německo;pohraničí
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamics;population;Czech republic;Germany;border area
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dynamikou obyvatelstva v okresech česko-německého pohraničí. Zájmové území je členěno na čtyři příhraniční regiony, které jsou tvořeny českými okresy saského příhraničí, českými okresy bavorského příhraničí, samotnými saskými a dále pak bavorskými příhraničními okresy. V práci jsou sledovány demografické ukazatele, přirozené a mechanické měny obyvatelstva, jakými jsou např. hrubá míra porodnosti, hrubá míra úmrtnosti a hrubá míra migračního salda. Počet obyvatel jednotlivých zájmových regionů je vyjádřen pomocí středního stavu obyvatelstva. Výsledkem práce je zhodnocení dynamiky obyvatelstva ve specifických podmínkách česko ? německého pohraničí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the dynamics of the population in the districts of the Czech-German border. The area consists of four border regions, which are formed by the Czech border districts of Saxony, the Czech border districts of Bavaria and Saxony alone, and then the Bavarian border districts. The thesis follows the demographic indicators of natural and mechanical exchange of population such as crude birth rate, crude death rate and gross migration balance. The population of individual regions is expressed by average population. Result of this work is to evaluate the population dynamics of the specific conditions of the Czech - German border.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Dynamika obyvatelstva okresu (ceske casti) nemeckeho pohranici.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajek - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce426,04 kBZIPZobrazit/otevřít
Hajek - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce548,79 kBZIPZobrazit/otevřít
Hajek.jpgPrůběh obhajoby práce108,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.