Název: Dopravní obslužnost hromadnou dopravou v okrese Klatovy
Další názvy: Public Transport Services in the Klatovy District
Autoři: Rožánek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Červený, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3202
Klíčová slova: dopravní dostupnost;časová dostupnost;vzdálenostní dostupnost;frekvenční dostupnost;okres Klatovy;dopravní obslužnost;kvocient dopravní obslužnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: transport accessibility;time accessibility;distance accessibility;frequency accessibility;district of Klatovy;transport services;quotient of public transport services
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dopravní obslužnosti všech obcí okresu Klatovy veřejnou hromadnou dopravou v rámci spojení se třemi největšími městy okresu (Klatovy, Sušice, Horažďovice). Ke zjištění úrovně dopravní obslužnosti je důležitá také otázka dopravní dostupnosti. První část práce se tak zabývá dopravní dostupností tří největších měst z obcí okresu Klatovy ve třech kategoriích ? vzdálenostní, časová, frekvenční. Druhá část práce se zabývá hodnocením dopravní obslužnosti obcí okresu Klatovy, která byla hodnocena na základě kvocientu dopravní obslužnosti. Hodnoty pro výpočet dopravní dostupnosti a kvocientu dopravní obslužnosti byly zjištěny z elektronického jízdního řádu IDOS a následně zobrazeny pomocí ArcGIS.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work deals with the evalution of public transport services of all municipalities in District of Klatovy by public transport pursuance of transport connection with three the largest towns in district (Klatovy, Sušice, Horažďovice). To determine the level of public transport services is also important theme of transport accessibility. The first part of work deals with transport accessibility three largest towns of district from all municipalities evaluated in three categories ? distance, time and frequency accessibility. The second part of work deals with the evalution of level public transport services of municipalities of District of Klatovy, which was evaluated by quotient of public transport services. Value for calculation of trasport accessibility and quotient of public transport services were got from the electronic timetable IDOS and visualized by sotware ArcGIS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Martin_Rozanek_18.4.2012.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozanek - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce484,7 kBZIPZobrazit/otevřít
Rozanek - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce815,38 kBZIPZobrazit/otevřít
Rozanek.jpgPrůběh obhajoby práce119,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3202

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.