Název: Horečka dengue a její prostorové aspekty v Brazílii (1990-2009)
Další názvy: Dengue fever and its spatial aspects in Brazil (1990-2009)
Autoři: Fialová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Preis, Jiří
Oponent: Čechurová, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3203
Klíčová slova: dengue;horečka dengue;hemoragická horečka dengue;komár Aedes;Brazíliie;léčba;výskyt
Klíčová slova v dalším jazyce: dengue;dengue fever;dengue haemorrhagic fever;mosquito Aedes;Brazil;treatment;occurrence
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vývojem stavu horečky dengue v Brazílii v posledních dvaceti let. Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol. V první kapitole je charakteristika horečky dengue. Tato charakteristika má posloužit k pochopení dalších částí bakalářské práce. Další kapitola je věnována výskytu dengue na jednotlivých kontinentech. Třetí kapitola je věnována léčbě a vývoji vakcíny. Čtvrtá kapitola je stručně zaměřená na historický vývoj nemoci. Poslední a zároveň hlavní část je věnována samotné dengue v Brazílii.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with development of dengue fever in Brasil over the last twenty years. This thesis is divided to five main chapters. In the first chapter charakterizes the disease. This characteristic should help to understand next parts of this thesis. Next chapter is devoted to incidence of dengue on individual continents. The third chapter is devoted to treatment and development of vaccine. The fourth chapter is concentrated to brief development of dengue in history. The last and main chapter deals with dengue fever in Brazil and discusses its spatial attributes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Horecka dengue a jeji prostorove aspekty v Brazilii (1990 - 2009).pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce301,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Fialova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce456,52 kBZIPZobrazit/otevřít
Fialova.jpgPrůběh obhajoby práce96,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3203

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.