Název: Dopady světové ekonomické krize na automobilový průmysl v České republice
Další názvy: Impacts of the Economic Crisis on Automotive Industry in the Czech Republic
Autoři: Mašík, Adam
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Dokoupil, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3204
Klíčová slova: ekonomická krize;automobilový průmysl;Česká republika;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: economical crisis;automotive industry;Czech republic;Pilsen region
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá dopady globální ekonomické krize na automobilový průmysl v České republice. V první části je analyzován průběh této krize v automobilovém průmyslu ČR. Hlavními sledovanými ukazateli jsou objem tržeb a exportu automobilového průmyslu. Dále se zde zabývám dopady této krize na přední české výrobce automobilů i dodavatele automobilových dílů. V rámci druhé části je pak analyzován průběh ekonomické krize u dodavatelů automobilového průmyslu v Plzeňském kraji. Pro tento účel byla vytvořena databáze 45 dodavatelských firem automobilového průmyslu v tomto regionu. Hlavním sledovaným ukazatelem je počet zaměstnanců u těchto dodavatelů v období 2006 ? 2010. S pomocí lokalizačního kvocientu a vývoje počtu zaměstnanců u těchto firem, zkoumám dopady ekonomické krize na automobilový průmysl v jednotlivých okresech Plzeňského kraje.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with the impact of the global economical crisis on the automotive industry in the Czech Republic. In the first part there is an analysis of the course of events in the automotive industry in CR. The main observed indicators are the amount of sales and export. In this part is also discussed the impact of the crisis on the foremost Czech car producers and suppliers of automobile parts. The second part of the thesis focuses on the suppliers of the car industry in the Pilsen Region. For the purpose of analysis, a database of 45 companies that supply car industry in this region was made. The main observed indicator is the number of employees of these companies in the period of 2006 ? 2010. Using the localisation quotient and developments in the numbers of employees, the impact of the economical crisis in particular districts of the Pilsen Region is researched.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Adam Masik_Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masik - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce355,18 kBZIPZobrazit/otevřít
Masik - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce391,1 kBZIPZobrazit/otevřít
Masik.jpgPrůběh obhajoby práce120,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3204

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.