Title: Tvorba multimediálního CD-ROMu na téma "Dechové nástroje symfonického orchestru" se zaměřením na příčnou flétnu
Other Titles: Creation of multimedia CD-ROM on the theme of "Wind Instruments in the Symphony Orchestra" with a focus on the western concert flute
Authors: Brahová, Miriam
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32041
Keywords: multimédia;hudební výchova;kompaktní disk;cd;cd-r;cd-rom;mmcdr;orchestr;příčná flétna;vzdělávání;theobald böhm;dechové nástroje;symfonický orchestr;kompetence;didaktické aktivity;historie orchestru;historie příčné flétny;metody hry na flétnu;historie dechových nástrojů;dechová cvičení
Keywords in different language: multimedia;music;music education;music classes;music lessons;music appreciation;compact disc;cd;cd-r;cd-rom;mmcdr;orchestra;western concert flute;education;theobald böhm;wind instruments;symphony orchestra;education competency;didactic activities;history of orchestra;history of western concert flute;flute techniques;history of wind instruments;breathing excercises
Abstract: Práce se zabývá multimédii, jejich významem a využitím ve vzdělávání, dále se zabývá podrobněji symfonickým orchestrem, jeho historií a rozdělením, představuje též dechové nástroje, jejich vývoj i členění. Prostor věnován příčné flétně, jak po teoretické rovině, tak i praktické - správný postoj, adekvátní držení flétny a práce s dechem. Závěrečná část práce obsahuje přehled jednotlivých aktivit, jež byly vytvořeny pro hodiny hudební výchovy na základní škole. Aktivity jsou uloženy na multimediálním CD.
Abstract in different language: This master's thesis deals with multimedia, their significance and use in education process, further it deals closely with the symphony orchestra, its history and types, wind instruments and their classification and history are covered as well. The western concert flute is addressed in theoretical as well as practical view - correct posture, proper grip, and well-handled breathing practice. Concluding part of the thesis contains overview of different activities which where created for the music appreciation classes in primary schools. Activities are stored on CD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BRAHOVA_Miriam.pdfPlný text práce4,41 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Brahova Miriam_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Brahova Miriam_oponenti_Aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Brahova Miriam_2018.pdfPrůběh obhajoby práce319,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.