Název: Socioekonomická charakteristika Etiopie se zaměřením na vzdělávání: role českých neziskových organizací v podpoře vzdělávání
Další názvy: Socio-economic characteristics of Ethiopia focused on education: the role of Czech non-governmental organizations in promoting of education
Autoři: Civišová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Monika
Oponent: Preis, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3205
Klíčová slova: Etiopie;index lidského rozvoje;vzdělávání;neziskové organizace;region jižních národů;socioekonomická charakteristika
Klíčová slova v dalším jazyce: Ethiopia;human development index;education;nongovermental organizations;region southern nations;socioeconomic characteristic
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá Etiopií a jejími regiony. Jednotlivé regiony popisuje na základě socioekonomické charakteristiky a Indexu lidského rozvoje, který byl pro potřeby této práce vypočítán pro každý region. Blíže se zaměřuje na oblast vzdělávání a jeho podporu českými neziskovými organizacemi. Podrobnější zkoumání je také zaměřeno na Region Jižních národů, kde je poskytována humanitární pomoc z českých zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with Ethiopia and its regions. It describes administrative regions based on socioeconomic characteristics and The Human Development Index, which was calculated for each region. Close focus on education and on Czech nongovermental organizations which supports education. More research is focused also on the Southern Nations, Nationalities and Peoples?s Region where is provided humanitarian aid from Czech sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Civisova,H.2012.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civisova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce374,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Civisova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce553,62 kBZIPZobrazit/otevřít
Civisova.jpgPrůběh obhajoby práce126,81 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.