Title: Nabývání státního občanství České republiky
Other Titles: Acquisition of citizenship of the Czech Republic (Birth, determination of paternity in the territory of the Czech Republic, obtaining in connection with the assignment of surrogate care and declaration)
Authors: Jordán, Roman
Advisor: Henych Václav, JUDr.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32050
Keywords: státní občanství;cizinec;nabývání státního občanství;zákon č. 186/2013 sb.;prohlášení;bezdomovectví.
Keywords in different language: citizenship;foreigner;acquisition of citizenship;act no. 186/2013 coll.;declaration;statelessness.
Abstract: Práce se zabývá nabýváním státního občanství České republiky se zaměřením na současně účinný zákon č. 186/2013 Sb. Práce se především zaměřuje na formy nabývání státního občanství České republiky ze zákona a nabytím státního občanství prohlášením. Práce je dále doplněna historickým exkurzem do jednotlivých forem nabývání a to od vzniku samostatné Československé republiky. Cílem práce je tak poskytnout pohled do právní úpravy vymezených forem nabývání státního občanství České republiky, tak aby čtenář lépe pochopil účel nového zákona o státním občanství.
Abstract in different language: The thesis deals with the acquisition of citizenship of the Czech Republic with focus on currently in force Act no. 186/2013 Coll. The thesis is mainly focus on these forms of the acquisition of citizenship of the Czech Republic by automatic acquisition ex lege and by acquisition by declaration. The thesis is extend by historici excurison into individual forms the acquisition of citizenship from formation of the Czechoslovakia. Aim of this thesis is to provide a view in legislation of choosen forms of the acquisition of citizenship Czech republic, for better understanding of purpose of new act about the acquisition of citizenship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Jordan-Roman-Nabyvani-statniho-obcanstvi-CR.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jordan-Henych.pdfPosudek vedoucího práce837,99 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jordan-Malast.pdfPosudek oponenta práce945,43 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Jordan.pdfPrůběh obhajoby práce639,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.