Title: Veřejnoprávní podmínky pro provedení stavby
Other Titles: Public conditions for building construction
Authors: Pýcha, Martin
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32053
Keywords: stavební zákon;stavební řád;veřejné stavební právo;podmínky pro provedení stavby
Keywords in different language: construction law;building regulations;public construction law;conditions for construction performance
Abstract: Diplomová práce s názvem Veřejnoprávní podmínky pro provedení stavby má za úkol popsat a přiblížit postup, který je nutno absolvovat v rámci zamýšleného stavebního záměru, přičemž těžiště této práce je zejména v části stavebního řádu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Abstract in different language: Master's thesis titled "Public Law Conditions for Construction Realization" aims to describe and take a closer look at the procedure, that needs to be undertakenas part ofintended construction plan. The focus of this thesis lies primarily in part of building regulations of Law No. 183/2006 Coll., on land planning and building regulations (construction law).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2018 Martin Pycha Verejnopravni podminky pro provedeni stavby (obor Pravo).pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
DP-Pycha-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce647,33 kBAdobe PDFView/Open
DP-Pycha-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Pycha.pdfPrůběh obhajoby práce570,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.