Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorPýchová, Markéta
dc.contributor.refereeMalast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-10
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:15Z-
dc.date.available2017-3-30
dc.date.available2019-03-15T10:16:15Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-14
dc.identifier75523
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32055
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Obnova správního řízení má za úkol pojednat o právním institutu obnovy správního řízení, vedeném podle obecného právního předpisu upravujícího správní řízení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Pro dosažení tohoto záměru jsem zvolila popisnou metodu čerpající z odborné literatury a právních předpisů, ale i praktickou metodu proložením související judikaturou.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75523-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsprávní řádcs
dc.subjectopravné prostředkycs
dc.subjectobnova správního řízenícs
dc.subjectobnovené řízenícs
dc.subjectnové rozhodnutícs
dc.titleObnova správního řízenícs
dc.title.alternativeNew administrative proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMaster's thesis titled "Reopening of Administrative Procedure" aims to discuss the legal institute of reopening of administrative procedure, administered under general legislation governing administrative procedures, Law No. 500/2004 Coll., administrative procedure code. To achieve the purpose,I chose to use descriptive method, drawing on scientific literature and legislation, but also using practical method by interspersing the aforementioned with related case law.en
dc.subject.translatedadministrative procedure codeen
dc.subject.translatedlegal remediesen
dc.subject.translatedreopening of administrative procedureen
dc.subject.translatedre-examinationen
dc.subject.translatednew decisionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2018 Marketa Vespalcova Obnova spravniho rizeni (obor Pravo).pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
DP-Vespalcova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
DP-Vespalcova-Malast.pdfPosudek oponenta práce953,96 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Vespalcova.pdfPrůběh obhajoby práce553,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.