Title: Úvahy nad zavedením přímé volby starosty obce v ČR
Other Titles: Considerations on the introduction of the direct election of the mayor of the municipality in the Czech Republic
Authors: Vohryzková, Michaela
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32056
Keywords: orgány obce;starosta obce;přímá volba;pravomoci starosty;odpovědnost za výkon funkce;odměňování starostů;zánik mandátu starosty;místostarosta
Keywords in different language: authorities of the municipality;mayor of the municipality;direct election;powers of the mayor of the municipality;responsibility for the performance of the office;remuneration of mayors;termination of the mandate;deputy mayor
Abstract: Diplomová práce se zabývá starostou obce v České republice. Zaměřuje se především na možnost zavedení přímé volby starostů v České republice. Stěžejním cílem této práce je navrhnout model přímé volby starostů, který by byl vhodný pro Českou republiku. Jsou zde řešeny především tyto základní otázky: zakotvení starosty v Ústavě, volební systém, změna postavení a pravomocí, odpovědnost za výkon funkce, zánik mandátu, odměňování a funkce místostarosty obce.
Abstract in different language: This diploma deals with the mayor of the municipality in the Czech Republic. It is primarily focuses on the possibility of introducing a direct election of mayors in the Czech Republic. The main objective of this diploma is to propose a model of direct election of mayors, which would be suitable for the Czech Republic. There are mainly solved these basic questions: the mayor's foundation in the constitution, the electoral system, the change of status and powers, the responsibility for the performance of the office, the termination of the mandate, the remuneration and the function of the deputy mayor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vohryzkova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
DP-Vohryzkova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce784,37 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vohryzkova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Vohryzkova.pdfPrůběh obhajoby práce578,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.