Title: Edukace u pacientů s CHOPN
Other Titles: The education of a patients with COPD
Authors: Bergerová, Veronika
Advisor: Zvardoňová Maříková Václava, Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32060
Keywords: chopn;edukace;kvalita života;kouření
Keywords in different language: copd;education;the quality of life;smoking
Abstract: Bakalářská práce s názvem Edukace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí se zabývá informovaností o zmíněném onemocnění. V teoretické části jsou popsány základní informace o nemoci, klinický obraz, diagnostické metody, klasifikace onemocnění a léčba. Dále je zmíněna edukace jako nástroj pro rozdávání informací o onemocnění. Praktická část této práce byla zrealizována kvantitativní formou, kterou představují dotazníky. Ty byly respondentům rozdávány jak v tištěné, tak v elektronické formě. Hlavním cílem této práce bylo zmapovat míru edukace u pacientů s CHOPN.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Education of patient of Chronic obstructive pulmonary disease" examine level of information of people about this disease. In theoretical part, there are basic information about this disease, clinical picture, diagnostic methods, clasification of stages and possible ways of cure. Then, education as tool for getting information about disease was getting recognize. Practical part of this thesis was implemented in quantitative form, specifically in form of questionnaire. Questionnaires were passed on to the respondents in printed and electronic form. Main goal of this thesis was find out level of knowledge of patients with COPD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp 2018.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
BERGEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
BERGEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
BERGEROVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce466,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.