Title: Zdravotně sociální aspekty kochleární implantace
Other Titles: Medical and Social Aspects of Cochlear Implantaion
Authors: Kintrová, Veronika
Advisor: Pavelec Václav, MUDr. Ph.D.
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32063
Keywords: integrace - kochleární implantát sluch
Keywords in different language: integration - cochlear implant - hearing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou kochleární implantace. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsaná anatomii a fyziologii sluchu, poruchy sluchu, diagnostiku a sluchovou protetiku, kde je kochleární implantát rozebrán podrobněji. Pro vytvoření praktické části je zvolen kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které se uskutečnily ve dvou rodinách. Bakalářskou práci uzavírá diskuze a závěr.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the problematic of the cochlear implantation. The thesis is consist of 2 particular parts, theoretical and practical part. In the theoretical part is described anatomy and physiology of the hearing, disorders of the hearing, diagnosis and auditory prosthesis, where are the details about cochlear implantation described further. For practical part was selected qualitative research through semi-structured interviews that were carried out in two affected families. The bachelor thesis concludes with discussion and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Veronika Kintrova - finale.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
KINTROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
KINTROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
KINTROVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce448,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.