Title: Ošetřovatelský proces u pacienta s chronickým defektem v domácí péči
Other Titles: Nursing process in a patient with chronic defect in home care
Authors: Harvillová, Lucie
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32068
Keywords: pacient;chronická rána;defekt;domácí péče;hojení ran;ošetřovatelský proces;edukace.
Keywords in different language: patient;chronic wound;defect;homecare;wound healing;nursing process;education.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o dva pacienty s chronickými defekty v domácí péči a jejich každodenními problémy. Teoretická část je věnována rozdělení ran, faktorům ovlivňujícím hojení a terapeutickým materiálům vlhkého hojení. V praktické části je zmapován ošetřovatelský proces u dvou pacientů s chronickými defekty. Jsou zmíněna specifika péče o rány, popis ran, jsou popsány nejčastější ošetřovatelské diagnózy. Nezbytnou součástí je oblast edukace nemocných, která je doložena v závěru práce.
Abstract in different language: My bachelors work deals with the nursing care of two patiens with chronical defects in homecare and their everyday problems. Theoretical part is about distribution of wounds, factors affecting healing and terapeutic materials for wet wound healing. The practical part describes the nursing proces of two selected patiens with chronical defects. I mention specific of the wound care, description of defects and the most frequent diagnosis are mapped. The necessary content is also education of the sick which is included in the end of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Harvillova final.pdfPlný text práce851,01 kBAdobe PDFView/Open
HARVILLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
HARVILLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
HARVILLOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce451,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.