Název: Fluviálně-geomorfologické hodnocení řeky Ostružné
Další názvy: Fluvial - geomorphological evaluation of the Ostružná river
Autoři: Ulč, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Mentlík, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3207
Klíčová slova: fluviálně-geomorfologické hodnocení;antropogenní upravenost;mapování;povodňový rozliv
Klíčová slova v dalším jazyce: fluvial-geomorphological evaluation;human condition of river;mapping;flood overflow
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá fluviálně-geomorfologickým hodnocením dolní části toku řeky Ostružné. Cílem práce je zařazení dolní části toku do geomorfologické typologie, zmapování a klasifikace povodňových tvarů v reprezentativním úseku, určení antropogenní upravenosti toku a možné závislosti těchto úprav na ploše zaplaveného uzemí během povodně. Výsledky práce jsou prezentovány ve formě grafů, tabulek a map.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is deals with fluvial ? geomorphological rationg of the lower part of the river Ostužná. The aim of this work is to classify the lower part of this river to the geomorphological typology, mapping and the classification of the shapes created during floods, determination of the anthropogenic features of the river and possible dependence of these adjustments on the flooded area during floods. The results a presented in graphs, tables and maps.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fluvialne geomorfologicke hodnoceni reky Ostruzna.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulc - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce268,96 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Ulc - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce557,35 kBZIPZobrazit/otevřít
Ulc.jpgPrůběh obhajoby práce137,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.