Title: Péče o ženu po perinatální ztrátě
Other Titles: Caring for a woman after perinatal loss
Authors: Dostálová, Daniela
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32075
Keywords: perinatální ztráta;truchlení;porod mrtvého dítěte;ošetřovatelská péče;porodní asistence
Keywords in different language: perinatal loss;grieving;stillbirth;nursing care;midwifery
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá péčí porodní asistentky o ženu po perinatální ztrátě. Práce sestává ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy problematiky a témata týkající se ztráty těhotenství, porodu mrtvého plodu a ošetřovatelské péče o tyto rodičky. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, který umožňuje popsat pocity a potřeby ženy v rámci hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Hlavním cílem této práce je zjistit jaké potřeby můžeme ženě se ztrátou miminka zajistit a jak ji můžeme podpořit.
Abstract in different language: This thesis describes nursing care of a midwife for a woman after perinatal loss. The thesis is divided into two different parts. First one is theoretical, the other one is practical. In the theoretical part there are the definitions of the basic terms and topics, just like miscarriage, stillbirth and nursing care after these concerned women. The practical part is comprised of a qualitative survey, which allows the description of feelings, emotions and needs of the concerned woman during the hospitalization. The main goal of this thesis is to discover how a midwife herself can support a woman after perinatal loss and which specific needs this woman may have.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce573,67 kBAdobe PDFView/Open
DOSTALOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
DOSTALOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
DOSTALOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce513,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.