Název: Transformace průmyslu v okresu Cheb
Další názvy: Transformation of industry in the district Cheb
Autoři: Filipčík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Matušková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3208
Klíčová slova: průmysl;průmyslové subjekty;okres Cheb;transformace;index specializace;průmyslové odvětví
Klíčová slova v dalším jazyce: industry;branch of industry;the district of Cheb;transformation;specialization index;industrial subjects
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá transformací průmyslu v okrese Cheb, a to konkrétně změnami odvětvové a prostorové struktury průmyslu, ale i změnou velikostní a vlastnické struktury průmyslových subjektů v letech 1989 a 2010. Vývoj transformace průmyslu v okrese Cheb je porovnán s vývojem v České republice. Práce je rozdělena do několika částí. První část se věnuje odborné literatuře a metodice použité v této práci. Druhá část se zabývá transformací České ekonomiky po roce 1989. Třetí část je věnována historickému vývoji průmyslu do roku 1989 v okrese Cheb a transformaci průmyslu po roce 1989 do roku 2010. Průmysl je hodnocen na základě dat o zaměstnanosti, a dat o průmyslových subjektech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals in general with industry transformation in the district of Cheb. It is specialized in particular on changes of segmental and areal industry structure but also on the change of size and possessory structure of industrial subjects in years 1989 and 2010. The development of the industry transformation in the district of Cheb is compared with the development in the Czech Republic. This thesis is divided into several parts. The first part is concerned with the literature and methodics used in this thesis. The second part deals with the transformation of Czech economics after the year 1989. The third part is focused on the historical industry development by the year 1989 in the district of Cheb and the industry transformation after 1989 to 2010. The industry is evaluated on the basis of unemployment data and industrial subject data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Filipcik.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filipcik - p vedouciho.zipPosudek vedoucího práce440,69 kBZIPZobrazit/otevřít
Filipcik - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce415 kBZIPZobrazit/otevřít
Filipcik.jpgPrůběh obhajoby práce92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3208

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.