Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová Jana, PhDr.
dc.contributor.authorMachová, Veronika
dc.contributor.refereeJanoušková Kristina, PhDr.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:25Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier76409
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32080
dc.description.abstractTeoretická část mé bakalářské práce se nejdříve zabývá těhotenstvím ve všech jeho fázích, Změnami u matky i vývojem plodu. V další části jsem se zaměřila na životní styl, a s ním spojenou výživu, pohybovou aktivitou, spánek a psychiku. Poté jsem psala o rizikových faktorech, které ovlivňují těhotenství, jako jsou alkohol, kouření, kofein a drogy. Poslední kapitolu jsem věnovala lékům. Praktická část má výzkumný charakter, základním cílem bylo zjistit, jaká je informovanost žen ohledně vlivu životního stylu na těhotenství.cs
dc.format67 s. (73 918 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectzdravý životní stylcs
dc.subjectnávykové látkycs
dc.titleVliv životního stylu na těhotenstvícs
dc.title.alternativeThe Impact of Lifestyle on Pregnancyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theoretical part of my bachelor thesis first deals with pregnancy in all its stages, ganges in the mother and fetal development. In the next part, I focused on lifestyle, associated nutrition, physical aktivity, sleep and psyche. After that I wrote about the risk factors that affect pregnancy like alkohol, smoking, caffeine, drugs and medicines. The last charter is devoted to the work of midwives. The practical part has a research charakter, where the main objective was to find out what is the awareness of women about the influence of lifestyle on pregnancy.en
dc.subject.translatedpregnancyen
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedhealthy lifestyleen
dc.subject.translatedaddictive substancesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Machova_Veronika.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
MACHOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce326,36 kBAdobe PDFView/Open
MACHOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
MACHOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce466,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.