Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRatislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMarchenko, Iana
dc.contributor.refereeHendrych Lorenzová Eva, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:25Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier76410
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32081
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou péče o ženu s poporodní depresí. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o poporodní depresí, její klasifikaci, projevech a rizikových faktorech, způsobech diagnostiky a metodách léčby. V poslední kapitole teoretické částí se uvádí a vysvětluje role porodní asistentky a role rodiny v péči o ženu s poporodní depresí. V teoretické části práce se uvádějí poznatky z dostupné odborné literatury a internetových zdrojů. Praktická část práce se zabývá analýzou konkretního případu ženy, která trpěla poporodní depresí a to formou kvalitativního výzkumu. Jsou zde také uvedeny fragmenty rozhovorů s respondentkou. Závěr práce obsahuje poznatky, získané během výzkumné studie a doporučení pro praxi.cs
dc.format54 s. (83 506 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdepresecs
dc.subjectpoporodní depresecs
dc.subjectšestinedělícs
dc.subjectporodní asistentkacs
dc.titlePéče o ženu s poporodní depresícs
dc.title.alternativeCare for Women with Postpartum Depressionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the issues of care for women with postpartum depression, its classification, symptoms and risk factors, methods of diagnosis and its treatment. In the last chapter of the theoretical part the role of midwife is explained as well as the role of family caring for women with postpartum depression. In the theoretical part of this thesis are stated professional literature findings. In the practical part there is a qualitative research and an analysis of an specific case of a woman, who has suffered from postpartum depression. There are also fragments of an interview with the respondent. The conclusion of the thesis contains findings acquired in the course of the research and the recommendation for practical application.en
dc.subject.translateddepressionen
dc.subject.translatedpostpartum depressionen
dc.subject.translatedpuerperiumen
dc.subject.translatedmidwifeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace komplet.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
MARCHENKO OP.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
MARCHENKO VP.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
MARCHENKO prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce467,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.