Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKott Otto, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorŘežábková, Barbora
dc.contributor.refereeEzrová Magdaléna, Mgr. Bc.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:25Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier76411
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32082
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o vitaminu K a jeho vlivu na hodnoty novorozenecké žloutenky. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaměřuji na fyziologii jater, vitamin K, jeho nežádoucí účinky, důvod a způsob podávání vitaminu K a hemolytickou nemoc novorozence. Dále popisuji metabolismus bilirubinu a druhy hyperbilirubinémií. V mé bakalářské práci uvádím také poznatky o novorozenecké žloutence její hodnocení, prevence vzniku a možnosti terapie. Praktická část je výzkumného charakteru. Hlavním cílem bylo zjistit, zda podávání vitaminu K novorozencům po porodu ovlivňuje hodnoty novorozenecké žloutenky.cs
dc.format44 s. (55 326 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjátracs
dc.subjectvitamin kcs
dc.subjecthemolytická nemoc novorozencecs
dc.subjectbilirubincs
dc.subjecthyperbilirubinémiecs
dc.subjectnovorozenecký ikteruscs
dc.subjectfototerapiecs
dc.titleVliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikterucs
dc.title.alternativeThe Effect of Post-Natal Usage of Vitamin K on the Values of Newborn Icterusen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis is bachelor thesis introduces about vitamin K and its effect on the values of newborn icterus. Thesis is composed of the theoretical part and the practical part. In the theoretical part I focus on the physiology of the liver, vitamin K, its side effects, the reason and the methods of aplication of vitamin K and hemolytic disease of the newborn. Afterwards, I describe the metabolism of bilirubin and types of hyperbilirubinemia. In my bachelor thesis I note also knowledge about the newborn icterus its evaluation, prevention and therapy options. The practical part of this thesis has a research character and the main goal was to find out if aplication of vitamin K to newborns after birth affects the value of newborn icterus.en
dc.subject.translatedliveren
dc.subject.translatedvitamin ken
dc.subject.translatedhemolytic disease of newbornen
dc.subject.translatedbilirubinen
dc.subject.translatedhyperbilirubinemiaen
dc.subject.translatedneonatal icterusen
dc.subject.translatedphototherapyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sablona BP PDF 2- tisk.pdfPlný text práce896,33 kBAdobe PDFView/Open
REZABKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
REZABKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
REZABKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce484,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.