Title: Otec na rodičovské dovolené
Other Titles: Father on parental leave
Authors: Tolarová, Markéta
Advisor: Kašová Lucie, Mgr.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32084
Keywords: otec-rodičovská dovolená-aktivní otcovství-gender
Keywords in different language: father-parental leave-active fatherhood-gender
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problematice otců na rodičovské dovolené. Teoretická část zahrnuje vývoj otcovské role v historii, legislativu rodičovské dovolené, rozdělení prací podle genderu a jejich časová dotace. Dále v práci uvádím příklady zemí ze zahraničí, jak funguje jejich systém rodičovské dovolené. Jako poslední uvádím situaci v Čechách. Praktická část má charakter kvalitativního výzkumu a hlavním cílem bylo zjistit, jak vnímají muži sebe sama a svojí roli v rodině a společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of fathers on parental leave. The theoretical part includes the development of fatherhood roles in history, legislation on parental leave, division of work by sex and their time allocation. I also give examples of countries from abroad how their parental leave system works. Lastly, I mention the situation in Czech Republic. The practical part has the character of qualitative research and the main objective was to find out how men perceive themselves and their role in family and society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP otec na RD.pdfPlný text práce810,87 kBAdobe PDFView/Open
TOLAROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
TOLAROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
TOLAROVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce467,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.