Název: Doprava na Blatensku
Další názvy: The position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia
Autoři: Viktora, Petr
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil, Jaroslav
Oponent: Suda, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3209
Klíčová slova: doprava;hromadná doprava;dostupnost;Blatensko;Jihočeský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: traffic;public traffic;availability;area Blatná;Southbohemian
Abstrakt: Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se službami vyššího řádu (České Budějovice, Plzeň) z jednotlivých obcí Svazku. Dále je práce zaměřena na zjištění postavení Blatenska v rámci dopravního systému Jihočeského kraje.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with teh problem of traffic cinditions on Area Blatná of interest territory Bunch community Area Blatná. Solves here available with the city Blatná as centre of Bunch from individual community, as well as the availability of service centers with higher order (Czech Budweis, Pilsen) from individual community. Further is work position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viktora - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce345,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Viktora - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce512,03 kBZIPZobrazit/otevřít
Viktora.jpgPrůběh obhajoby práce119,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3209

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.