Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorResl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
dc.contributor.authorMathauserová, Sára
dc.contributor.refereeNováková Jaroslava, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-22
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:28Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:28Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier76427
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32095
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zevní terapií a její správné aplikaci na kůži. Skládá se ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je popsána anatomie lidské kůže, druhy zevní terapie, aplikace různých forem a místa k tomu určená. Dále je v teoretické části popsána práce sester na oddělení dermatovenerologie. V praktické části je popsána metodika, organizace šetření a výběr vzorku respondentů. Tyto výsledky jsou následně uvedeny v tabulkách a grafech. Výstupem práce jsou informační brožury, které se zaměřují na správnou aplikaci zevní terapie a výběr vhodného místa pro použití léčivého přípravku v různých formách. Tyto brožury budou sloužit jako výukový materiál všem, kteří trpí onemocněním kůže, nebo si jen nejsou jistí, jak správně s přípravkem naložit. Diskuze pak obsahuje komentáře výsledků šetření. Závěr se zabývá shrnutím celé práce.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzevní terapiecs
dc.subjectfototerapiecs
dc.subjectznalost laické veřejnostics
dc.titleZpůsoby ošetřování a specifika zevní léčby seniorůcs
dc.title.alternativeMethods of treatment and specific topical treatment of seniorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on external use and its correct use on the skin. It consists of two parts- theoretical and practical. In the theoretical part there is described the skin anatomy, types of an external therapy, use of various methods on specified places. Then the description of nurse work at dermatology department follows. The practical part consist of the methodology, a control of research and the way of respondents selection.These result were introduced in the following tables and charts. The output of this thesis are information booklets that are focused on the correct usage of the external therapy and choosing the suitable place to apply healing stuff in different forms. These booklets will be used as an educational base for all who suffer from the skin disease or who are simply not sure how to use the medical stuff. The discussion includes the commentated resulst of the research. The ending is focused on the summary of the whole thesis.en
dc.subject.translatedexternal therapyen
dc.subject.translatedphototherapyen
dc.subject.translatedknowledge of the lay populationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mathauserova Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
MATHAUSEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
MATHAUSEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
MATHAUSEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce452,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.