Title: Péče o dítě s poruchou vědomí na jednotce intenzivní a resuscitační péče
Other Titles: Caring for a child with impaired consciousness in intensive care and resuscitation
Authors: Pecková, Tereza
Advisor: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32099
Keywords: dítě;porucha vědomí;komunikace;bazální stimulace;edukace
Keywords in different language: child;disorder of consciousness;communication;basal simulation;education
Abstract: Bakalářská práce je psána na téma "Péče o dítě s poruchou vědomí na jednotce intenzivní a resuscitační péče". Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá ošetřovatelskou péčí a praktickou část. Praktická část je zpracována jako kazuistika patnáctiletého chlapce s traumatickým edémem mozku po dopravní nehodě. Výsledkem bakalářské práce je vytvoření edukačního letáku o bazální stimulaci.
Abstract in different language: The topic of the Bachelor's Thesis is "Care for a Child with a Disorder of Consciousness in the Intensive and Resuscitation Care Unit". The paper is divided into two parts. The theoretical part is concerned with nursing care and the practical part is a case interpretation of a fifteen year old boy with a traumatic brain oedema from a car accident. The outcome of the thesis is the creation of an educational pamphlet about basal simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Peckova - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
PECKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
PECKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
PECKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce459,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.