Title: Informovanost veřejnosti o prevenci melanomu
Other Titles: Public awareness about the prevention of melanoma
Authors: Protivínská, Lucie
Advisor: Šafránková Zuzana, Mgr.
Referee: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32102
Keywords: maligní melanom;prevence;kůže
Keywords in different language: malignant melanoma;prevention;skin
Abstract: Ve své bakalářské práci analyzuji informovanost v oblasti prevence maligního melanomu, a to z pohledu široké laické veřejnosti. Svou práci zaměřuji především na základní znalosti o onemocnění, postoj k prevenci a používání ochranných pomůcek. Na základě zjištěných údajů navrhuji edukační materiál, který by mohl napomoci ke snížení incidence tohoto onemocnění.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I analyze the information in the field of prevention of malignant melanoma, from the point of view of wide lay public. My work focuses mainly on basic knowledge of the disease, attitude towards prevention and use of protective aids. Based on the findings, I suggest educational material that could help reduce the incidence of this disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
opravdu cela bakalarska portaaal.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
PROTIVINSKA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
PROTIVINSKA OP.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
PROTIVINSKA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce418,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.