Title: Problematika pacienta s arteriální hypertenzí
Other Titles: Problems of patient with arterial hypertension
Authors: Kriegelsteinová, Vlasta
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32107
Keywords: arteriální hypertenze;krevní tlak;měření krevního tlaku;kardiovaskulární systém;tonometr;léčba;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: arterial hypertension;blood pressure;measuring blood pressure;cardiovascular system;pressure gauge;medical treatment;nursing care
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pacienta s arteriální hypertenzí. Práce se skládá z 2 hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na základní souhrn faktů o onemocnění, monitorování krevního tlaku a léčbě. Dále obsahuje zamyšlení nad psychikou pacientů s arteriální hypertenzí a část věnovanou ošetřovatelské péči. Praktická část obsahuje šetření formou kvantitativního průzkumu pomocí dotazníků. Zaměřeny byly na problematiku pacientů s arteriální hypertenzí-informovanost ohledně farmakologické a nefarmakologické léčby hypertenze, dodržování rad lékaře, monitorování tlaku pomocí domácího měření a jejich zkušenosti ohledně nakládání s naměřenými údaji.
Abstract in different language: Bachelor's work is focused on problems of patients with arterial hypertension. It is divided in 2 parts, theoretical and practical. Theoretical part contains basic summary about disease, monitoring blood pressure, treatment, reflection about psyche of patient with arterial hypertension and nursing care. Practical part contains investigation in form of quantitative research by questionnaires. This work is focused on problematics of patients with arterial hypertension, their knowledge about pharmacological and non pharmacological treatment of hypertension, observe of medical recommendations, monitoring blood pressure by home measuring tool and experience of patients in different situations, experience of patients (what they do with measured data).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VLASTA.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
KRIEGELSTEINOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
KRIEGELSTEINOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
KRIEGELSTEINOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce456,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.