Název: Izraelsko-palestinský konflikt: historicko-geografická analýza
Další názvy: The Israeli-Palestinian Conflict: Historical-Geographical Analysis
Autoři: Starý, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Preis, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3211
Klíčová slova: konflikt;válka;demografie;rozloha;příčiny;Izrael;Pásmo Gazy;západní břeh Jordánu;Blízký východ
Klíčová slova v dalším jazyce: conflict;war;demographics;area;causes;Israel;Gaza strip;West bank of Jordan;Middle east
Abstrakt: Práce se v první části zabývá historicko-geografickou analýzou, pomocí které přibližuje chronologický vývoj izraelského a palestinského národa a jeho území. Na základě této analýzy dále definuje hlavní příčiny konfliktu. V závěru této části je vytvořen přehled nejdůležitějších mezinárodních dokumentů věnujících se řešení konfliktu. V druhé části bakalářské práce jsou charakterizovány diplomatické vztahy České republiky s Izraelem a s palestinským územím, a to jak v současnosti, tak i v minulosti. Ve třetí části se práce zabývá uskutečněním a vyhodnocením dotazníkového šetření, které má za úkol zachytit mínění o daném konfliktu mezi obyvateli města Plzně.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of the work is the historical-geographical analysis that helps explain the chronological development of the territories between Israel and Palestine, further analysing and defining the main causes of the conflict. Concluding the first part is the overview of the most important documents dealing with resolving the conflict. In the second part of the work are the past and current characterized diplomatic relations between the Czech Republic and the nations of Isreal and Palestine. The third part of the thesis is the implementation and evaluation of a questionnaire survey distributed to the citizens of Pilzen, Czech Republic to capture their opinions on the conflict.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Izraelsko-palestinsky konflikt: historicko-geograficka analyza.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stary - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce342,86 kBZIPZobrazit/otevřít
Stary - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce434,55 kBZIPZobrazit/otevřít
Stary.jpgPrůběh obhajoby práce101,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3211

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.