Title: Problematika dialyzovaných pacientů se zdravotním postižením
Other Titles: The issue of dialysis patients with health disabilities
Authors: Nachtmannová, Kristýna
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32110
Keywords: dialyzační léčba;zdravotní postižení;klient
Keywords in different language: dialysis treatment;disability;client
Abstract: Bakalářská práce popisuje problematiku dialyzovaných pacientů se zdravotním postižením. V teoretické části je popsána dialyzační léčba a druhy zdravotního postižení. Kvalitativní výzkum v praktické části zkoumá formou polostrukturovaných rozhovorů pocity a prožitky zdravotně postižených klientů podstupujících pravidelnou dialyzační léčbu. Následně je bakalářská práce doplněna o vypracovaný ošetřovatelský proces u mladé pacientky s tělesným postižením.
Abstract in different language: The Bachelor thesis describes the problematics of dialyzed patients with disability. The dialysis treatment and types of disability are described in the theoretical part. The qualitative research as a part of the practical section was provided via semi-structured interviews examining the feelings and experiences of disabled clients undergoing regular dialysis treatment. Subsequently, the bachelor´s thesis is completed by a nursing proces related to a young female patient with physical disability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kristyna Nachtmannova.pdfPlný text práce5,63 MBAdobe PDFView/Open
NACHTMANNOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
NACHTMANNOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
NACHTMANNOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce466,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.