Title: Edukace pacienta před plánovaným podáním anestezie
Other Titles: Patient education before the planned anesthesia
Authors: Stolzová, Jiřina
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32112
Keywords: anestezie;edukace;informovanost pacienta;komplikace;role sestry
Keywords in different language: anesthesia;education;complications;awereness of the patient;role of the nurse
Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá problematikou edukace pacienta před výkonem v celkové anestezii. Zaměřuje se také na průběh podání celkové anestezie a možné komplikace, zejména pak ve spojitosti s nedodržením režimových opatření. V textu je teoreticky probrán edukační proces samotný včetně právní problematiky a historie, je popsána role anesteziologické sestry v tomto procesu i její význam. V obsahu práce je rovněž zahrnuta otázka správné komunikace s pacientem a význam získání jeho důvěry ke zdravotnímu personálu. V praktické části se pokouším zjistit, jaký je nejčastější průběh předoperační přípravy a spokojenost pacienta s formou edukace.
Abstract in different language: This bachelor thesis discusses the importance of educating the patient before the planned general anesthesia. The focus is also on the overall procedure of general anesthesia and the possible complications that can be caused by not following the given recommendations. The theoretical part includes description of the procedure, law issues and some historical background. The role of the nurse is also highlighted as well as the importance of effective communication with the patient as it is crucial to gain their trust. Aim of the practical part is to find out the commonly used process of preoperative preparation of the patient and also how the patients are satisfied with the form of education they get.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stolzova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
STOLZOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
STOLZOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
STOLZOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce467,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.