Title: Specifika ošetřovatelské péče o nemocné se stenózou aortální chlopně
Other Titles: Specifiks nursing care of the patients with stenosis aortic valve
Authors: Burdová, Helena
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Krocová Jitka, Mgr. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32116
Keywords: aortální chlopeň stenóza ošetřovatelská péče katetrizační implantace edukace - infekční endokarditida
Keywords in different language: aortic valve stenosis nursing care transcatheter implantation education endokarditis infection
Abstract: Tématem bakalářské práce je péče o nemocné se stenózou aortální chlopně. První část obsahuje teoretické poznatky o aortálních chlopenních vadách. Druhá část je věnována ošetřovatelské péči o dva klienty s tímto onemocněním a rozdílným typem řešení. Klíčovou oblastí je ošetřovatelský plán a edukace pro daný typ onemocnění a jeho řešení.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is the nursing care of patients with aortic valve. The first part contains theoretical knowledge of diseases of aortic valve. The second part is dedicated to the nursing care of two patients with aortic valve steanosis with different type sof treatment. The key parts of nursing care are the nursing and educational plans for this type of disease and its treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burdova_Helena.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
BURDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
BURDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
BURDOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce468,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.