Title: Problematika ošetřování pacienta s atopickým ekzémem
Other Titles: Nursing care problematic of patient with atopic eczema
Authors: Svobodová, Petra
Advisor: Šafránková Zuzana, Mgr.
Referee: Čagánková Eliška, Mgr. DiS.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32119
Keywords: atopická dermatitida;atopický ekzém;kůže;ošetřovatelské diagnózy;ošetřovatelský plán
Keywords in different language: atopic dermatitis;atopic eczema;nursing diagnosis;nursing plan;skin
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou atopického ekzému. Teoretická část zahrnuje popis onemocnění a s tím spojené příčiny vzniku onemocnění, formy, komplikace a možnosti léčby. Zvlášť velká pozornost je věnována poslední kapitole, jenž popisuje edukaci v oblasti životosprávy, životního prostředí a obecných opatření, která je nedílnou součástí terapie a prevence. V praktické části bakalářské práce se ve dvou kazuistikách věnuji anamnéze, průběhu onemocnění, zpracováním ošetřovatelského modelu, ošetřovatelským diagnózám a edukaci. Zjišťuji, v jakých oblastech ekzém znepříjemňuje život a tím negativně ovlivňuje kvalitu jejich života. Kazuistiky porovnávám mezi sebou a s dostupnou literaturou.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is dealing with the issue of atopic eczema. The theoretical part includes a description of the illness associated with the onset of disease, forms of diseases, complications and treatment options. In the last chapter particular attention is paid to describing the education in the area of lifestyle, environment and general measures which is an integral part of therapy and prevention. In the practical part of this Bachelor thesis I pay attention to two case reports to the anamnesis, course of the disease, processing the nursing model, nursing diagnosis and education. I find out in which areas eczema is bothersome and thus adversely affects the quality of their lives. I compare case reports between each other and with available literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace nova 22.3..pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
SVOBODOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
SVOBODOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
SVOBODOVA PETRA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce414,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.