Title: Specifika intenzivní ošetřovatelské péče u pacientů po neurochirurgickém výkonu
Other Titles: Specifics of intensive nursing care for patients after neurosurgical operation
Authors: Turč, Jan
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32122
Keywords: nervová soustava;neurochirurgie;ošetřovatelská péče;ošetřovatelský model;ošetřovatelský proces;subdurální krvácení;onemocnění páteře
Keywords in different language: nervous system;neurosurgery;nursing care;nursing model;nursing proces;subdural bleeding;spine disease
Abstract: Tato práce se dělí na dvě části na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na stručný popis nervové soustavy. Dále charakterizuje úrazové a cévní onemocnění včetně příznaků, diagnostiky a léčby. V posledním celku teoretické části jsou v práci zmíněna specifika intenzivní pooperační ošetřovatelské péče. V praktické části jsou vypracovány dvě kazuistiky pacientů, kteří byli hospitalizováni na Neurochirurgické jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. První kazuistika se zaměřuje na degenerativní onemocnění krční páteře a druhá se věnuje pacientovi s akutním subdurálním krvácením. Praktická část shrnuje průběh celé hospitalizace od pacientova přijetí, až po jeho propuštění z Neurochirurgické kliniky. Uvedené kazuistiky jsou v závěru práce hodnoceny a diskutovány mezi sebou společně s dalšími kvalifikačními pracemi. Výsledkem práce je informační leták určený pro pacienty a rodinné příslušníky pacientů, kteří podstoupili neurochirurgický výkon.
Abstract in different language: This work is divided into two parts the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the brief description of the nervous system. Further characterized by the trauma and vascular dines, including, symptoms, diagnosis and treatment. In the last part of the theoretical part in the work are of the mentioned specifics of the intensity post-operative nursing care. In the practical part are drawn two case reports who were hospitalized in the Neurosurgical intensity care unit at a Teaching hospital in Pilsen. The first case study focuses on the degenerative diseases of the cervical spine and the second dedicated to the patient with acute subdural bleeding. The practical part summarizes the course of the entire hospitalization from the patient´s, until after his release from the Neurosurgical clinic. Listed case reports are at the end of the work evaluated and discussed among themselves and also together with other qualification works. The result of the work is the informatics leaflet designed for patients and family members of patients who have undergone neurosurgical performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turc. Specifika intenzivni osetrovatelske pece u pacientu po neurochirurgickem vykonu.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
TURC VP.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
TURC OP.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
TURC.pdfPrůběh obhajoby práce464,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.