Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s náhradní derivací moče
Other Titles: Nursing care of patient with replacement urine derivation
Authors: Zikmundová, Jana
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32123
Keywords: náhradní derivace moče;epicystostomie;stomie;ošetřovatelská péče.
Keywords in different language: replacement urine derivation;epicystostomie;stoma;nursing care.
Abstract: Bakalářská práce se věnuje ošetřovatelské péči o pacienta s náhradní derivací moče a to konkrétně u pacienta s epicystostomií. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii močové soustavy, základní typy náhradní derivace moče, přípravu pacienta na založení stomie na močovém traktu, komplikace stomií a edukace stomiků. V empirické části práce jsou zpracovány dvě kazuistiky pacientů s epicystostomií. Praktickým výstupem práce je edukační leták, který je určen pacientům a jejich blízkým.
Abstract in different language: In the bachelor thesis I was dealing with nursing care of a patient with a substitute urinary derivation, namely by a patient with epicystostomy. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the urinary system, the basic types of replacement urinary derivatives, the preparation of the patient for the formation of stoma in the urinary tract, the stomatitis complications and the stoma education. The practical part describes a case report of two patients with epicystostomy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ose. pece o pacienta s nahradni derivaci moce.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
ZIKMUNDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
ZIKMUNDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
ZIKMUNDOVA prubeh .pdfPrůběh obhajoby práce408,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.