Title: Politické procesy v ČSSR v období normalizace 1969-1989
Other Titles: Political trials in Czechoslovakia in the period of normalization in the years 1969 to 1989
Authors: Berkovec, Jiří
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3222
Keywords: politický proces;normalizace;soudní perzekuce;zmanipulované procesy;represe;underground;nezákonnost;Plastic people of the universe;Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných;Ivan Magor Jirous;Jaroslav Šabata;bratři Wonkové;Stanislav Pitaš;Pavel Křivka
Keywords in different language: political trial;normalization;persecution;rigged trials;repression;underground;illegality;Plastic people of the universe;Committee for the defense of the unjustly prosecuted;Ivan Magor Jirous;Jaroslav Šabata;brothers Wonkové;Stanislav Pistaš;Pavel Křivka
Abstract: Cílem kvalifikační práce je zmapovat charakter politických procesů v období vývoje komunistického režimu po srpnu 1968, tzv. normalizace. Ilustrovat jej na příbězích lidí, kteří byli perzekuováni za to, že svobodně projevovali své názory, které nebyly v souladu s oficiální režimní rétorikou. Těžiště práce spočívá v detailní analýze tří nejvýznamnějších politických procesů z konce 70. let: procesu s hudební skupinou Plastic People of the Universe, procesu s představiteli Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (tzv. "Pražský proces 1979) a v neposlední řadě se soustřeďuje na politický proces s disidentem, politickým vězněm a mluvčím Charty 77 Jaroslavem Šabatou. Uvádí i další případy českých občanů čelících politické perzekuci.
Abstract in different language: The subject matter of the thesis is "Political trials in Czechoslovakia in the period of normalization in the years 1969-1989. The objective of the thesis is to map and describe the character of political trials and rigged legal proceeding in the period of communist regime in Czechoslovakia after August 1968, so-called "normalization". The author illustrates its nature on people´s life stories. They were persecuted (and cosequently prosecuted) for free expression of their ideas which were not in accordance with official pro-regime rhetoric and way of thinking and action. The thesis provides analysis of three major political trials from late 1970s: trial with Czech musical "underground" band Plastic People of the Universe, legal proceedings with members of the Committee for the Defense of the Unjustly Prosecuted (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných - VONS), so-called "The Prague Trial 1979" and last but not least political trial with the disident, prisoner of conscience and speaker of Charter 77 movement Jaroslav Šabata. It also gives examples of other Czech citizens facing persecution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jiri Berkovec.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
DP - Berkovec Jiri.pdfPosudek vedoucího práce42,37 kBAdobe PDFView/Open
OP - Berkovec Jiri.pdfPosudek oponenta práce36,09 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Berkovec Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce56,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.