Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeránek, Petr
dc.contributor.authorHudečková, Libuše
dc.contributor.refereeValentová, Vendulka
dc.date.accepted2012-09-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:15Z
dc.date.available2010-05-26cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:15Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-15
dc.identifier38512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3223
dc.description.abstractV období 1945-1989 došlo k velkým zásahům do vlastnických poměrů a k přesunu ohromného množství majetku na území Československa.Bezprostředně po ukončení okupace došlo k velkým změnám vlastnických poměrů na základě dekretů prezidenta republiky.K dalším velkým přesunům majetku došlo po únoru 1948.Ve společnosti se promyšleně pěstovala neúcta k právu, neúcta k vlastnictví jiného subjektu. Celospolečenský zájem převažoval nad zájmem soukromým.Byl narušen princip základních právních institutů - i institutu vlastnického práva.cs
dc.format80 s. (161 714 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdekret prezidenta republikycs
dc.subjectkonfiskacecs
dc.subjectznárodněnícs
dc.subjectpozemková reformacs
dc.subjectretribuční dekretycs
dc.subjectlikvidace soukromého vlastnictvícs
dc.subjectvlastnické právocs
dc.subjectsocialistické společenské vlastnictvícs
dc.subjectdružstevní vlastnictvícs
dc.titlePrávní úprava vlastnických vztahů v ČSR 1945-1989cs
dc.title.alternativeLegal regulation of ownership relations in Czechoslovakia in 1945-1989en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the period from 1945-1989 there were great interventions in ownership relations and transfers of large amount of property in Czechoslova-kia.Immediately after the end of the occupation there were great changes in ownership relations on the basic of the decrees of the president of the republic.Other great transfers of property occurred after february 1948. Disrespect for the law and disrespect for ownership of the others were thoughtfully nursed in the society. Interest of the whole society prevailed over the private interest. The principle of fundamental legal institute was violated - even the institute of property rights.en
dc.subject.translateddecree of president of republicen
dc.subject.translatedconfiscationen
dc.subject.translatednationalizationen
dc.subject.translatedagrarian reformen
dc.subject.translatedretribution decreesen
dc.subject.translatedliquidation of private propertyen
dc.subject.translatedproperty rightsen
dc.subject.translatedsocialist public ownershipen
dc.subject.translatedcooperative ownershipen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce417,63 kBAdobe PDFView/Open
DP - Hudeckova Libuse.pdfPosudek vedoucího práce62,15 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hudeckova Libuse.pdfPosudek oponenta práce31,94 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hudeckova Libuse.pdfPrůběh obhajoby práce58,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.