Title: Sada úloh pro výuku programování
Other Titles: Set of tasks for teaching of programming
Authors: Skála, Ondřej
Advisor: Netrvalová Arnoštka, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32258
Keywords: acm icpc;programování;java;systém pro nácvik programování
Keywords in different language: acm icpc;programming;java;online judge
Abstract: Práce se ve své první části zabývá známými systémy pro nácvik programování, které popisuje z hlediska práce s danými systémy a jejich zaměření. Rovněž jsou v první části práce popsána zadání úloh na serverech těchto systémů. Ve druhé části práce jsou uvedeny vybrané úlohy vhodné pro výuku programování na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. U jednotlivých úloh je provedena analýza, popsány algoritmy vhodné pro řešení úloh a dále je uvedeno programové řešení úloh. Správná funkčnost programových řešení úloh byla zkontrolována validátorem příslušného systému pro nácvik programování.
Abstract in different language: This thesis deals with well-known online systems for programming training, which are described from the point of view of using of these systems and their focus. In the first part of thesis there are also described task descriptions. In the second part of the thesis there is described set of chosen tasks for teaching of programming on Faculty of Applied Sciences of University of West Bohemia. For each chosen task there are described task analysis, algorithms suitable for solving of the task and software solution. The correctness of each of software solutions was checked on the validator of appropriate system for programming training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Skala.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
A14B0351P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce186,34 kBAdobe PDFView/Open
A14B0351P-posudek.pdfPosudek oponenta práce602,8 kBAdobe PDFView/Open
A14B0351P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.