Title: Prameny kodifikace švédského práva do 18. století
Other Titles: Origins of swedish codification till 18th century
Authors: Rabanová, Anna
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Balík, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3226
Keywords: Švédsko;18. století;právní historie;Sveriges Rikes Lag;Skandinávie;pojem práva;vikinské právo;státní zřízení;hanza;Axel Oxenstierna
Keywords in different language: Sweden;18th century;legal history;Sveriges Rikes Lag;Scandinavia;idea of law;law among Vikings;state system;hansa;Axel Oxenstierna
Abstract: Historie vývoje kodifikace a vnímání významu práva ve Švédsku do první poloviny 18. století. Detailnější rozbor švédského zákoníku Sveriges Rikes Lag z roku 1734, vývoj a důvody kodifikačních prací, devět knih zákoníku, rozbor jejich obsahu a odlišnosti úpravy ve vztahu k předchozím kodifikacím.
Abstract in different language: History of development of codification and perception of meaning of law in Sweden till 18th Century. Detailed analyse of swedih codification Sveriges Rikes Lag from 1734, development and reasons of codification works, nine books of codification, analyse of their content and differences from earlier codifications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova pracex.pdfPlný text práce500 kBAdobe PDFView/Open
DP - Rabanova A..pdfPosudek vedoucího práce93,27 kBAdobe PDFView/Open
OP - Rabanova A..pdfPosudek oponenta práce46,85 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Rabanova A..pdfPrůběh obhajoby práce75,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.