Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠčurko, Lukáš
dc.contributor.refereeBrůha Petr, Ing.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:48Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:48Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-3
dc.identifier75876
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32266
dc.description.abstractPředmětem práce je algoritmus hlídající fyziologické meze při modelování lidské postavy na základě statisticky zpracovaných antropometrických dat. Tento algoritmus je implementován do již existující open source aplikace Makehuman. O reálnosti tvaru lidské postavy je uživatel informován pomocí barevného označení názvu části těla. Hlavním přínosem této práce je, že uživatel dostane zpětnou vazbu o reálnosti vytvořené lidské postavy. Během vývoje byl algoritmus testován z několika hledisek. Pozitivním faktem je, že daný algoritmus aplikaci výrazně nezpomaluje. Otevřeným bodem pro další práci zůstává skutečnost, že v některých případech algoritmus ukazuje, že reálné lidské tělo je fyziologicky nerealistické.cs
dc.format59 s. (60 800 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75876-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodelování lidské postavycs
dc.subjectfyziologické mezecs
dc.subjectantropometrická datacs
dc.subjectmakehumancs
dc.subjectdeformace postavycs
dc.titleModelování tvaru lidské postavy s fyziologickými omezenímics
dc.title.alternative3D Human Shape Modelling with Physiological Constraintsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the thesis is the algorithm for the observation of the physiological limits in modeling the human figure based on statistically processed anthropometric data. This algorithm is implemented in the existing open source application Makehuman. The algorithm to Makehuman tool user presents its outputs via color highlighting of named part of body. The main benefit of the thesis result is a feedback to Makehuman tool user whether the shaped body is realistics or not. During the development the algorithm was tested from several point of view. Positive fact is, that the performance tests of algorithm confirmed minimal influence to Makehuman tool responses speed. An open point for future work stays a fact that in some cases the algorithm shows a real human body as physiologically unrealistics.en
dc.subject.translatedmodelling a human figureen
dc.subject.translatedphysiological constraintsen
dc.subject.translatedanthropometric dataen
dc.subject.translatedmakehumanen
dc.subject.translateddeformation of the figureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Scurko_Lukas_2018.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
A15B0134P posudek.pdfPosudek oponenta práce393,67 kBAdobe PDFView/Open
A15B0134P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce432,5 kBAdobe PDFView/Open
A15B0134P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce83,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.