Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNový Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorChocholková, Jiřina
dc.contributor.refereeKotková Martina, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:49Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:49Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-3
dc.identifier75891
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32272
dc.description.abstractTato práce se zabývá finanční analýzou vybraného vzorku slévárenských podniků a následně jejich porovnáním s oborovými hodnotami MPO ČR a vlastními oborovými hodnotami vypočítanými z dat těchto vybraných podniků. Finanční analýza v sobě zahrnuje metodiku výpočtu poměrových ukazatelů a testů v rámci vícerozměrné klasifikace. Jsou definovány kroky samotné analýzy jednotlivých podniků a porovnání výsledků analýz s odvětvím a vlastními oborovými hodnotami jako celku. Jsou popsány příčiny změn výsledků ve sledovaném období.cs
dc.format57 s. (80 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectslévárenské podnikycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectvícerozměrná klasifikacecs
dc.subjectbonitní a bankrotní modelycs
dc.titleDetailní finanční analýza vybraných slévárenských podnikůcs
dc.title.alternativeDetailed financial analysis of selected foundry enterprisesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with financial analysis of a selected sample of foundry enterprises and then comparison with the industry values from MPO ČR and with own industry values calculated from the data of these selected companies. Financial analysis includes the methodology for calculating financial ratios and tests from the multivariate classification. The steps of analyses of individual enterprises are defined and the comparison of the results with the sector and with own industry values as a whole are described. The reasons for the changes in the results in the reporting period are described.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedfoundry enterprisesen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
dc.subject.translatedmultivariate classificationen
dc.subject.translatedcredit and bankruptcy modelsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A14B0411P - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
A14B0411P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce124,63 kBAdobe PDFView/Open
A14B0411P posudek.pdfPosudek oponenta práce212,57 kBAdobe PDFView/Open
A14B0411P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce86,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.