Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEkštein Kamil, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPártl, František
dc.contributor.refereeSido Jakub, Ing.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:50Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:50Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-3
dc.identifier75894
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32274
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vývojem systému PocketEAR, který sestává ze dvou částí. Těmi jsou klientská aplikace sloužící pro sběr a parametrizaci obecných akustických signálů užitím metody mel-frekvenčních kepstrálních koeficientů (MFCC) a webového operátorského rozhraní, které umožňuje operátorům systému klasifikovat nerozpoznané signály za účelem dalšího učení rozpoznávače na pozadí. Zmíněný rozpoznávač není předmětem této práce.cs
dc.format59 s. (81 015 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasifikace zvukůcs
dc.subjectanalýza akustického prostředícs
dc.subjectmultiplatformní mobilní aplikacecs
dc.subjectasistivní technologiecs
dc.subjectparametrizace mfcccs
dc.subjectrekonstrukce signálu z mfcccs
dc.titleSoftware pro mobilního klienta a pro operátorskou konzoli systému PocketEARcs
dc.title.alternativeSoftware for the PocketEAR System Mobile Client and Operator Workstationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the development of the PocketEAR system which consists of two parts. These are the client application used to collect and parameterize general acoustic signals using the MFCC method and the web operator interface which allows system operators to classify unrecognized signals for further learning of the background recognizer. This recognizer is not subject of this work.en
dc.subject.translatedsound classificationen
dc.subject.translatedanalysis of acoustic environmenten
dc.subject.translatedmultiplatform mobile applicationen
dc.subject.translatedassistive technologyen
dc.subject.translatedmfcc parameterizationen
dc.subject.translatedmfcc-parametrized signal reconstructionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PocketEAR_Partl_2018.pdfPlný text práce12,91 MBAdobe PDFView/Open
A15B0305P posudek.pdfPosudek oponenta práce197,93 kBAdobe PDFView/Open
A15B0305P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce455,63 kBAdobe PDFView/Open
A15B0305P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce85,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.