Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNový Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSoukupová, Zuzana
dc.contributor.refereeKotková Martina, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:50Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:50Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-3
dc.identifier75895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32275
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou bankrotního modelu Springate a jeho dostupných modifikací s cílem provést testy vypovídacích schopností modelů Springate na vybraných podnicích z ČR. V teoretické části je vypracován přehled všech dostupných verzí modelu včetně popisu použitých poměrových ukazatelů a modelů, které jsou použity pro srovnávací finanční analýzu. V praktické části je vypracována finanční analýza zahrnující vícerozměrnou analýzu a benchmarking. Výsledky všech verzí modelu jsou porovnány s výstupem finanční analýzy a použitými bankrotními a bonitními modely.cs
dc.format100 s. (130 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodel springatecs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectbonitní modelycs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.titleTestování bankrotního modelu Gordon L.V. Springatecs
dc.title.alternativeTesting the bankruptcy model Gordon L.V. Springateen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with an analysis of the Springate bankruptcy model and its available modifications with the goal of conducting tests regarding the abilities of the Springate models on selected companies from the Czech Republic. The theoretical part encompasses an overview of all of the available versions of the model, including a detail of the used financial ratios and models, which were used for a comparative financial analysis. The practical part embodies a financial analysis with a multivariate classification and benchmarking. The results of all of the versions of the models are compared with the output of the financial analysis and the used bankruptcy and creditworthy models.en
dc.subject.translatedmodel springateen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedbankruptcy modelsen
dc.subject.translatedcreditworthy modelsen
dc.subject.translatedbenchmarkingen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_soukupova.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
A14B0445P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce132,42 kBAdobe PDFView/Open
A14B0445P posudek.pdfPosudek oponenta práce158,45 kBAdobe PDFView/Open
A14B0445P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce80,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.