Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPícha Petr, Ing.
dc.contributor.authorHaringer, Lukáš
dc.contributor.refereePotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:51Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:51Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-3
dc.identifier76197
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32283
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je rozšířit nástroj SPADe GUI, který slouží ke grafickému znázornění dat datového skladu nástroje SPADe. Za tímto účelem bude provedena analýza grafického uživatelského rozhraní nástroje SPADe GUI k identifikaci možných vylepšení, vad a nedostatků současné implementace. V další části se tato práce bude zabývat implementací daných rozšíření a následným testováním výsledného nástroje. Součástí práce je seznámení s možnostmi analýzy a prezentace dat softwarových projektů, konkrétně s projektem SPADe a implementací jeho částí.cs
dc.format66 s. (105 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76197-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspadecs
dc.subjectguics
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectalmcs
dc.subjectanti-patterncs
dc.subjectbad practicecs
dc.titleRozšíření GUI datového skladu pro data softwarových projektůcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to extend the SPADe GUI tool, which is used to graphically display SPADe data warehouse data. For this purpose, the SPADe GUI will be analyzed to identify possible enhancements, flaws, and deficiencies of the current implementation. In the next part, this thesis will deal with implementation of given extensions and subsequent testing of the resulting tool. Part of the thesis is an introduction to the possibilities of analysis and presentation of data of software projects, namely SPADe and implementation of its parts.en
dc.subject.translatedspadeen
dc.subject.translatedguien
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedalmen
dc.subject.translatedanti-patternen
dc.subject.translatedbad practiceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Haringer_Lukas_A13B0306P.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
A13B0306P posudek.pdfPosudek oponenta práce338,6 kBAdobe PDFView/Open
A13B0306P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce183,73 kBAdobe PDFView/Open
A13B0306P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce117,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.