Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMautner Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPanuška, Radim
dc.contributor.refereeDudáček Karel, Dr. Ing.
dc.date.accepted2018-8-28
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:51Z-
dc.date.available2017-10-10-
dc.date.available2019-03-15T10:17:51Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier76660
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32284
dc.description.abstractNa fakultě informatiky a výpočetní techniky probíhá výzkum v oblasti neuroinformatiky. Pro tento výzkum jsou potřeba stimulátory pro provádění ERP experimentu. Cílem této práce je prozkoumat možnosti nových platforem pro vytvoření stimulátoru pro ERP experimenty. Tyto nové platformy nabízejí možnost vytvořit stimulátor s použitím jednoho zařízení, tj. vše v jednom. Pro potvrzení této možnosti je úkolem navrhnout stimulátor podle požadavku neuroinformatické skupiny a implementovat tento stimulátor v jazyku C/C++. Na vytvořeném stimulátoru je potřeba otestovat, zda jeho vlastnosti splňují požadavky kladené na stimulátory pro neuroinformatiku.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecterp stimulátorcs
dc.subjectneuroinformatikacs
dc.subjectraspberry pics
dc.subjectcubieboardcs
dc.subjecterp experimentcs
dc.titleOvěření možnosti realizace jednoduchého stimulátoru pro neuroinformatické experimenty na platformách Raspberry Pi a Cubieboardcs
dc.title.alternativeVerification opportunity of realization simple stimulator for neuroinformatics experiments on platforms Raspberry PI and Cubieboarden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe verifying the feasibility of a simple stimulator for neuroinformatic experiments on the Raspberry and Cubieboard platforms. At the Department of Informatics and Computer Science there is research in the field of neuroinformatics. For this research a stimulators to implement ERP experiments are needed. The objective of this thesis is to check the features of new platforms for the creation of a stimulator for ERP experiments. These new platforms offer the opportunity to create a stimulator using one device, all in one. By arguing this option is to design a stimulator according to the requirements of neuroinformatic groups and to implement this stimulator in C/C++. The function of developed application should be verified.en
dc.subject.translatederp stimulatoren
dc.subject.translatedneuroinformaticsen
dc.subject.translatedraspberry pien
dc.subject.translatedcubieboarden
dc.subject.translatederp experimenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2018A13B0049K.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
A13B0049K posudek.pdfPosudek oponenta práce219,44 kBAdobe PDFView/Open
A13B0049K hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce212,85 kBAdobe PDFView/Open
A13B0049K obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce91,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.